💉💉 😷 📏 Goma, isifonyo, Qeda

💉💉 😷 📏 Goma, isifonyo, Qeda
Download Image

Qhubeka nokugcina ibanga lokuqhelelana ↔️ ufake isifonyo 😷 uma usendlini noma uphakathi kwabantu, ngisho noma usugomile kabili 💉💉.

Amaqiniso

Yize noma uhlelo lokugoma luqhubeka, kubalulekile ukuzivikela ngokukhetha indawo kanye nezinto ezinamazinga aphansi okutheleleka. Zibandakanye nabasondelene kakhulu nawe okanye abangani asebewutholile umgomo ngokuphelele. Hlanganela ngaphandle ugweme izixuku uphinde ufake nesifonyo,
Sebenzisa isibulali magciwane/ugeze izandla , uphinde ugcine ibanga lokuqhelelelana. Qinisekisa ukusebenzisa izindlu ezinezindawo ezingenisa umoya ngokwanele uphinde ulandele indlela efanele yezempilo yokuvikela Covid-19

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-going-out-safely.html