Okubili kugcono kunokukodwa💉💉

Okubili kugcono kunokukodwa💉💉
Download Image

Umgomo wokuqala uyakusiza ekwakheni amasosha omzimba ukuthi akwazi ukulwisana negciwane bese kuthi umgomo wesibili ukhulise izinga lokulwisana negciwane kwamasosha omzimba

Amaqiniso

Eminye imigomo ye-Covid 19 efane ne-Pfizer-BioNTech kanye ne-Moderna, Johnson & Johnson, CanSinoBIO, Sputnik Light, idinga umgomo owodwa; kodwa kubalulekile ukuthatha owesibili ukukhulisa izinga lamasosha lokulwisana negciwane.

https://www.healthline.com/health/why-two-doses-of-covid-vaccine