Ukwenza kanye kuyenzeka kunganelisi 💅.

Ukwenza kanye kuyenzeka kunganelisi 💅.
Download Image

Njenga nasendaweni yokucwala izinzipho, kumele ubuyele ngemumva kwamasonto amubalwa ukwenza isiqinisekiso sokuthi( kanjalo nasekuqiniseni amasosha kwi-Covid19) zihlala zibukeka kahle!
Kumele ukulungele ukulwisana ne Covid-19 ngokuthola imigomo emibili. 

Amaqiniso

Pfizer-BioNTech -imogomo emibili ihlukaniswe amasonto ama-3
Moderna - imigomo emibili ihlukaniswe amasonto ama-4
Oxford-AstraZeneca: imigomo emibili ihlukaniswe amasonto a-8 kuya kwi-12
Novavax: imigomo emibili ihlukaniswe amasonto 3
Sputnik V: imigomo emibili ihlukaniswe amasonto 3
Coronavac: imigomo emibili ihlukaniswe inyanga 1

https://www.healthline.com/health/why-two-doses-of-covid-vaccine#dosing-timeframe