Netflix bese uyazipholela? 🍆 Linda amasonto amabili.

Netflix bese uyazipholela? 🍆 Linda amasonto amabili.
Download Image

Uvikeleka ngokugcwele ngemumva kwamasonto amabili uthathe umgomo wesibili. Izinto ezibalulekile empilweni kubalulekile ukuzilinda isikhashana!

Amaqiniso

Ukuqinisa namasosha omzimba akuvikela ngokugcwele kuthatha isikhathi esingangamasonto amabili ngemumva komgomo wesibili. Usuke usengatheleleka nge-Covid 19 iphinde ikugulise uma utheleleke esikhathini esifushane ngaphambi komgomo.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html