Ngigome nge-Pfizer 💉, wena ugome ngani???

Ngigome nge-Pfizer 💉, wena ugome ngani???
Download Image

Nokuthi ubuze ukuthi "likuphathe kanjani ihlobo"?sibuyela nini esikoleni, akesikhulume ngezinhlobo zemigomo esiyisebenzisile.

Amaqiniso

Ukugoma kungenye yezindlela eziwusizo kakhulu ekuvikeleni imindeni yethu, umphakathi kanye nathi egciwaneni le
COVID-19. Kunobufakazi obutshengisa ukuthi umgomo usebenza kahle ekuvukileni izifo, ukulala esbhedlela kanye nokubulawa yi-COVID-19, okuhlanganisa ukuvikeleka kuhlobo lwamagciwane okuyi alpha kanye ne delta. Bangaphansi kuka- 1% abantu abogome ngokugcwele asebeguliswe yi COVID-19.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html?utm_campaign=hc-sc-covidvaccine-21-22&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-en&utm_term=covid%2019%20vaccine%20canada&adv=2122-89750&id_campaign=12876015044&id_source=121197814693&id_content=517692136301&gclid=Cj0KCQjwsZKJBhC0ARIsAJ96n3UWQ9d6x_hlZ6Mmro1WjFs6o2xayDYB5sEleDjL4QAG4OOvHWgj_x0aAk7DEALw_wcB&gclsrc=aw.ds