Omnyama. Omhlophe. Opinki. Ophuzi. SONKE sisengcupheni.

Omnyama. Omhlophe. Opinki. Ophuzi. SONKE sisengcupheni.
Download Image

I-COVID-19 ayinamingcele, ayikhathalele minyaka noma ubuhlanga, isimo sesandulela ngculaza (HIV) noma isigaba senhlalo. Sonke sikulento ndawonye!

Amaqiniso

Ukusabalala kweCOVID-19 ngeshwa sekuholele ekubhebhethekiseni kokucwaswa kwabokufika nokobuhlanga. Khumbula ukuthi izimo zezempilo eziphuthumayo zomhlaba wonke jikelele zawathinta kanjani amaqembu amancane phambilini futhi ukhumbule ukuthi uzwelwano lusemazwini nasezenzweni zethu.

News Source:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/