Lindela ukuhlaselwa ubunde 🍆 be Δ

Lindela ukuhlaselwa ubunde 🍆 be Δ
Download Image

Uhlobo lwe Delta lithelelana ngokuphindwe kabili makuqhathaniswa nohlobo olwedlule. Iphinde ibangele ukugula okukhulu makuqhathaniswa nohlobo olwedlule ikakhulukazi kumuntu ongagomile.

Amaqiniso

Izimpawu zohlobo lwe-delta zibukeka zifana nezimpawu ezijwayelekile ze COVID-19. Kodwake abantu bagula ngokushesha, ikakhulukazi abasebancane. Uncwaningo lwakamumva lutshengisa ukuthi uhlobo lwe-delta lukhula ngokuphindiwe - ngamazinga aphezulu.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html