Okuncane okuningi. #HlalaEkhaya #SodwaNdawonye

Okuncane okuningi. #HlalaEkhaya #SodwaNdawonye
Download Image

Zivikele wena kuqala. Yeseka abanye, uma bedinga usizo. Vesane uhlale ekhaya -- iyona ndlela engcono kakhulu yokunciphisa ukusabalala kwe-COVID-19.

Amaqiniso

Zivikele futhi ube nokweseka abanye. Ukwelekelela abanye ngesikhathi bedinga ukwesekwa kungazuzisa umuntu owamukela ukwesekwa nomsizi. Isibonelo, shayela noma uthumele umyalezo umakhelwane wakho noma abantu basemphakathini wakho abadinga usizo olwengeziwe.

Ukusebenza ndawonye njengomphakathi owodwa kungasiza ukwakha ubumbano ekukhulumisaneni ne-COVID-19 ndawonye.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.gfmer.ch/Medical_search/Ministry_health.html